Strona główna portalu kryteria.pl
O autorze             Kontakt

na stronę główną >>

dr inż. arch. Aleksander Filip Furmanek    

-  a u t o r   s t r o n y  -

na dziedzińcu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej


 Wykształcenie


2009-2014:

stacjonarne studia doktoranckie i doktorat - stopień naukowy doktora

dziedzina: nauki techniczne

dyscyplina: architektura i urbanistyka

- Politechnika Warszawska, Wydział Architektury

rozprawa doktorska pt. "Odpowiedzialność etyczna architekta w dziedzinie

materialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce" (wersja elektroniczna)

 

 

2010-2011:

wykształcenie uzupełniające - Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa

i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

 

 

1995-2000:

wykształcenie wyższe techniczne - magister inżynier architekt

kierunek: architektura i urbanistyka

- Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

 

 

1993-1998:

wykształcenie wyższe zawodowe zaoczne - inżynier

specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie

- Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii

  Środowiska

 


 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe


2004:

uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

- Kujawsko-Pomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów
        projektowanie architektoniczno-budowlane


 

2005-2016:
wielobranżowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe opracowane przez własną pracownię Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander; przeważające rodzaje obiektów to budynki mieszkalne wielorodzinne i użyteczności publicznej (też w obszarze pod ochroną konserwatorską)

2002-2004:
współpraca z kilkoma pracowniami architektonicznymi z Torunia (obiekty zabytkowe, przemysłowe, użyteczności publicznej i inne)

         koncepcje architektoniczne


 

2001-2016:
opracowanie kilkudziesięciu autorskich koncepcji architektonicznych dla inwestycji budowlanych o różnej skali i przeznaczeniu - od małych domków jednorodzinnych przez obiekty użyteczności publicznej (edukacyjno-oświatowe, handel i inne), aż po wielofunkcyjne kompleksy zabudowy

         inwentaryzacje budowlane


 

ulica Strumykowa w Toruniu - kład pierzei południowo-zachodniej

 

 

2010:  

inwentaryzacja budowlana budynku internatu Liceum

 

Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki w Ciechocinku

2007:  

inwentaryzacja budowlana budynku kamienicy

 

z oficyną, dawniej dom zakonny ss. Elżbietanek,

 

ul. Tumska 18 w Chełmży

2005:  

inwentaryzacja budowlana przedszkola wojskowego

 

z budynkami gospodarczymi zlokalizowanego przy

 

ul. Wola Zamkowa 19 w Toruniu

2004:  

rysunki inwentaryzacyjne budynku teatru "Baj

 

Pomorski" przy ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu

2002:  

inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego

 

przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 22 w Toruniu

2001:  

inwentaryzacja budowlana kamienicy położonej

 

przy ul. Mostowej 8 w Toruniu

 

        doświadczenie na budowie


 

2005-2016:
pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji inwestycji zaprojektowanych przez Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander (na zdjęciu - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zbożowej w Toruniu)

2001-2002:
praca na stanowisku inżyniera budowy w firmie "MARBUD" Sp. z o.o. przy realizacji budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych) oraz użyteczności publicznej (szkoła oraz pawilon handlowo-usługowy) prowadzonych przez przedsiębiorstwo w Toruniu i okolicach

         a poza tym...


2005-2009:   sprawdzanie projektów pod względem zgodności z przepisami
 
2005-2006:   opracowanie kilku programów funkcjonalno-użytkowych
 
2004:   (zdjęcie) udział w konkursie na opracowanie koncepcji arch. stoiska kwiaciarni na Starym Rynku w Toruniu

 
 Praca dydaktyczna

 

od 2014:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

- adiunkt

 

2013-2015:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

- nauczyciel akademicki


 Publikacje naukowe


 • Furmanek A. F., Wybrane aspekty zastosowania stereolitografii przy wykonywaniu modeli architektonicznych, [w:] G. Rzepecki (red.), Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, tom IV/I, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016
 • Furmanek A. F., Możliwości wykorzystania drukowania przestrzennego metodą stereolitografii w projektowaniu architektonicznym, [w:] „Mechanik” nr 12/2016, Warszawa
 • Furmanek A. F., Przesłanki wykorzystania techniki druku przestrzennego przy rekonstrukcji dzieł sztuki, [w:] J. Flizikowski (red.), Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce, tom III, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015
 • Furmanek A. F., Odpowiedzialność w zawodzie architekta a miasto historyczne – wybrane problemy na przykładzie Torunia, [w:] K. Guranowska-Gruszecka (red.), Miasto zwarte miasto rozproszone. Materiały ogólnopolskiej konferencji Doktorantów Wydziałów Architektury. Warszawa, 4-5 listopada 2011, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Furmanek A., Zasady etyki a pełnienie funkcji w organach Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzących postępowania dyscyplinarne. Wybrane problemy praktyczne, [w:] „Architectus” nr 2(30) 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  Wersja elektroniczna (plik PDF w języku angielskim): Principles of ethics and serving in the bodies of the Chamber of Architects of the Republic of Poland conducting disciplinary proceedings. Selected practical problems


 Członkostwo w organizacjach architektonicznych


od 2004:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP

 

- Okręgowy Oddział  Izby Architektów RP

 

 • Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – w latach 2006÷2010
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – w latach 2010÷2014
 • Sekretarz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – od marca 2014 r. do grudnia 2016
 • Delegat na zjazd KPOIA RP w kadencji 2014-2018 – od marca 2014 r.
 • Przewodniczący zespołu do spraw prawa autorskiego – od października 2014 r.
 • Członek zespołu do spraw warunków wykonywania zawodu architekta (działającego przy Krajowej Radzie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) – od sierpnia 2015 r.
 • Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej – od grudnia 2016 r.

 

od 2000:

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) - Oddział Toruński

 

 • Członek Zarządu Oddziału – w latach 2003÷2009
 • Członek Sądu Koleżeńskiego – w latach 2009÷2012
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – od maja 2015 r.


 Nagrody


 • Honorowa Odznaka Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I Stopnia - 27 marca 2010 r.
 • Wyróżnienie dla obiektu Centrum Dialogu zlokalizowanego przy pl. Bł. Ks. Phm. S. Frelichowskiego 1 w Toruniu w konkursie "Obiekt Roku - edycja 2011-2012" (w kategorii: "obiekty użyteczności publicznej") organizowanym przez Urząd Miasta Torunia - 30 września 2013 r. Zainteresowania i hobby

 • dziedzictwo architektoniczne
 • filozofia, deontologia
 • grafika komputerowa
 • jazda na rowerze
 • taniec towarzyski
 • snowboarding
 • żeglarstwo
                           Aktualizacja: 17.03.2017 r.   Wszelkie prawa zastrzeżone © Aleksander F. Furmanek    Design AF